ECB Zaskakuje… nikogo. #btfd $usdx

MARIO DRAGHI MOWI MALO, ROBI MNIEJ

Ku niczyjemu zaskoczeniu EBC pozostawił politykę monetarna i „forward guidance” niezmieniona w porównaniu do wersji z poprzedniego spotkania.  Następnie ogłosił, ze program skupu aktywów od stycznia będzie zmniejszony o polowe do 30 miliardów euro miesięcznie az do września 2018.

EBC potwierdził, ze oficjalne stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie w okresie znacznie przewyższającym cykl skupu aktywów.  EBC nie wyznaczył do tego twardej daty zakończenia cyklu skupu do której określenia dążyło wielu kredytodawców. Wskazuje to iż QE nie tylko będzie kontynuowane przynajmniej do końca września ale do czasu aż cele inflacyjne będą trwale osiągnięte. Stanowisko EBC wskazuje iż większość inwestorów łączy rozwój programu QE z warunkami ekonomicznymi (czyt. Inflacja) bardziej niż z konkretnymi zarysami czasowymi sugerowanymi we wcześniej zapowiedzianych datach.

EBC widzi wewnętrznie generowane presje cenowe jako „przyćmione”. To znaczy, ze utrzymanie cenowego trendu wzrostowego pozostaje trudne do osiągniecia. To z kolei usprawiedliwia obszerne luzowanie ilościowe i skup aktywów na dużą skale. Draghi nie podał żadnych szczegółów nt. kompozycji kolejnej rundy skupu.

Pracownicy EBC przewidują znacznie zwiększone prognozy wzrostu gospodarczego i wprowadzili pomniejsze zmiany w ich projekcjach inflacyjnych. Skupiając się na wzroście PKB, EBC zwiększyło tegoroczne projekcje do 2.4% z 2.2% i przyszłoroczne do 2.3% z 1.8%. Prognoza PKB na 2019 została podniesiona do 1.9% z 1.7%. To wskazuje iż momentum wzrostowe jest w szczytowej fazie i zbliża się do maksymalnych przewidywanych poziomów sugerując niższe projekcje w przyszłości.

Minimalne poprawki oznaczają, ze w tym roku prognozy inflacyjne zostają niezmienne na poziomie 1.5%. Jednocześnie przyszłoroczne zostały zwiększone z 1.4% do 1.2%. Prognoza na 2019 pozostaje bez zmian na poziomie 1.5%. Na 2020 z kolei sugeruje nowy poziom 1.7%. Draghi unikał odpowiedzi na pytanie czy obecne prognozy osiągają planowane cele inflacyjne. Ostrzegał, ze mimo iż wzrost gospodarczy może w najbliższych miesiącach pozytywnie zaskakiwać, to presje cenowe będą zmniejszone poprzez efekt bazy jako iż ostatni wzrost cen ropy zostaje wyrzucony z rocznego koszyka porównawczego.

Euro początkowo wzniosło się na nowe tygodniowe szczyty blisko $1.1865 ale intra-dayowe techniczne odczyty nie potwierdziły siły tego ruchu. Dalszy spadek ceny poniżej $1.18 powinien być traktowany jako ostrzeżenie przed fałszywym pro-wzrostowym wybiciem.

TMT

0 views0 comments

Recent Posts

See All