Poznań Trader’s Meeting

W czwartek 25. kwietnia 2018 robimy spotkanie traderów w Poznaniu.


TemetNosce101 02-04-2018 12.55.58

Poza aktywnym handlem poruszymy temat nowego systemu finansowego omijającego petrodolara bazującego na SDR(Specjalne Prawa Poboru) + DLT(Zdecentralizowana Księga Główna).


TemetNosce101 02-04-2018 13.02.46 .png

Omówimy nadchodzące okazje czyli jak na nim zarobic i zagrożenia, które utworzy ten system.

Bieżące informacje będą publikowane  u nas na GRUPIE FB: “M1 TRADING OFFICE” także kierujcie ewentualne pytania w sekcji stworzonej pod to spotkanie lub na PRIV: TEMET NOSCE

6 views0 comments

Recent Posts

See All